Про кафедру |

Про кафедру

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра менеджменту, логістики та економіки готує «бакалаврів» та «магістрів» за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Логістика»). Кафедра співпрацює з Університетом Страсбургу (Франція) та Університетом Крістіанстада (Швеція) з обміну студентами для навчання за бакалаврськими та магістерськими програмами, стажування викладачів і здійснення наукових досліджень.

На кафедрі здійснюється викладання англійською мовою:
– дисциплін за освітньою програмою «Менеджмент інноваційної діяльності» рівня «бакалавр» та «магістр» з 2009 р.;
– дисциплін за освітньою програмою «Логістика» рівня «бакалавр» з 2019 р.

Лекційні дисципліни: економіка знань та інноваційна інфраструктура, інноваційний розвиток підприємства; економічний аналіз; інноваційні технології в логістиці; інтелектуальна власність; інфраструктура товарного ринку, товарознавство; контролінг; логістика; логістика невиробничої сфери (комерційна логістика, логістичне обслуговування, управління ризиками в логістиці); логістичне адміністрування; логістичний менеджмент; маркетинг інновацій; менеджмент; менеджмент торгівельних та посередницьких організацій; менеджмент якості і сертифікації продукції; методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства; моделювання бізнес-процесів в логістиці; моделювання інноваційних процесів; операційний менеджмент; організація і планування виробництва; основи логістичного консультування; основи наукових досліджень; планування діяльності підприємства; проектування логістичних систем; стратегічне управління; стратегічне управління інноваційним розвитком; трансфер технологій; управління інноваційними проектами; управління ланцюгами поставок; управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів; фінансові потоки в логістичних системах; функціональна логістика.

Кафедрою здійснюються дослідження за фундаментальною бюджетною та госпдоговірною прикладною тематикою за напрямами:
– стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі їх інвестиційної діяльності для забезпечення гідної якості трудового життя;
– управління економічним і соціальним розвитком промислового підприємства;
– організація взаємодії підприємства із суб’єктами зовнішнього оточення й внутрішнього середовища;
– підвищення ефективності інноваційної та логістичної діяльності підприємства.

Кафедра є співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій: «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми теорії та практики», «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика», які проводяться щорічно.

На кафедрі працює 25 викладач, з них 3 доктора економічних наук, 19 кандидатів економічних наук. Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. Тематика дисертаційних досліджень: організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності підприємства; управління інвестуваннями інноваційної діяльності промислових підприємств; використання брендів для активізації розвитку підприємства; якість трудового життя персоналу підприємства; конкурентоспроможність підприємств і трудових ресурсів на ринку праці; формування відносин промислового підприємства з постачальниками в процесі закупівельної діяльності; аутсорсінг логістичної діяльності; формування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного призначення.

З метою практичної підготовки висококваліфікованих фахівців кафедра співпрацює з провідними підприємствами і організаціями Харківського регіону: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ ІПР НАН України), Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» (ДП «ГИПРОКОКС»), Брокерський дім «Відкриття», ТОВ «Мобилис Аутсорсинг», ТОВ «Витрайт», ТОВ «СВАП-лтд», ТОВ «Спільне українсько-американське підприємство (СУАП) «ЄВРОПОЛЬ», ТОВ «ТПК «НОВА».

Студенти кафедри є:
– переможцями і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад;
– лауреатами стипендії Президента України;
– переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських робіт.

Кафедра розташована в м. Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, пр-т Науки, , головний корпус, 2-й поверх, аудиторія 225.
Телефон : +38 (057) 702-02-65; (внутрішній 3-02).
Email: kafmngmt@hneu.edu.ua